Skip to main content

Lipo-Group Research Constellation (LGRC)

Det slutgiltiga målet med vår forskningsverksamhet syftar till att upptäcka biomarkörer och terapeutiska mål för diagnos och behandling av kardiometabola sjukdomar genom att öka kunskapen om lipoprotein, lipid och kolhydratmetabolism.

Kardiometabola sjukdomar så som ateroskleros, typ II diabetes och fettlever (NAFLD: non-alcoholic fatty liver disease) är en av de främsta orsakerna till dödlighet och sjukhusvistelse över hela världen. Epidemiologiska studier har visat på komplexiteten hos kardiometabola sjukdomar och identifierat ett stort antal riskfaktorer.

Levern är ett grundläggande organ för reglering av lipoprotein, lipid och kolhydratmetabolism, som är centrum för de fysiologiska processerna som upprätthåller jämnvikt av kolhydrater och lipider. Lipo-Group Research Constellation (LGRC), ledd av Paolo Parini och Mats Eriksson, kombinerar olika medicinska specialiteter (internmedicin, hepatologi, gastroenterologi och endokrinologi) med forskning på genetik, klinisk biokemi och molekylärbiologi. Den multidisciplinära kompetensen samt lång erfarenhet och kunskapen om mänsklig fysiologi gör det möjligt för LGRC att driva translationella prekliniska och kliniska forskningsaktiviteter, samt att integrera resultaten i modeller och hypoteser som är översättbara till mänskliga tillstånd.

Ett exempel på de många forskningsprojekt som LGRC driver är HUMAN:

HUMAN (Health and the Understanding of Metabolism, Aging and Nutrition, http://www.fp7human.eu) är ett EU-finansierat konsortium som startade i oktober 2013. HUMAN syftar till att studera funktionen av genetiska riskvarianter som är associerad till metaboliska sjukdomar genom att använda en unik translationsmodell av glukos- och lipidmetabolism för människor: mus med humaniserad lever och bukspottkörtel. Paolo Parini är koordinator för HUMAN och flera medlemmar av LGRC bidrar aktivt med en forskningsverksamhet som syftar till att 1) karakterisera den metaboliska fenotypen hos modellsystemet som produceras inom konsortiet, specifikt genom att bestämma om den leverhumaniserade musmodellen återskapar metaboliska egenskaper hos en mänsklig lever och genom att karakterisera förändringar i kliniska metaboliska parametrar av sjukdom och åldrande 2) undersöka könsrelaterade skillnader i hepatisk lipid och lipoproteinmetabolism hos de leverhumaniserade mössen; 3) använda den leverhumaniserade musmodellen för att undersöka leverinriktad farmakologi, med användning av oxysterolreceptorn LXR (Liver X Receptor) som modellsystem; 4) använda CRISPR / Cas9 för att genetiskt modifiera iPSCs som bär risk / skyddande alleler.

LGRC erbjuder också en unik kompetens och teknisk plattform för att driva studier för: a) validering av farmakologiska mål, b) utvärdering av lipid- och glukosmetabolism, c) detaljerad karakterisering av lipoproteinkomposition, struktur och funktioner

Vänligen kontakta oss för mer information och eventuella framtida samarbeten!

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Paolo Parini

Telefon: 08-585 893 10
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Paolo.Parini@ki.se

Professor, adjungerad

Mats Eriksson

Enhet: Enheten för metabolism
E-post: Mats.Eriksson@ki.se

Gruppmedlemmar

Anknuten

Germán Camejo

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: german.camejo@ki.se

Anknuten

Paolo Garagnani

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: paolo.garagnani@ki.se

Professor, adjungerad

Eva Hurt-Camejo

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: eva.hurt-camejo@ki.se

Forskarassistent

Tomas Jakobsson

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Tomas.Jakobsson@ki.se

Forskarstuderande

Karin Littman

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: karin.littmann@ki.se

Doktorand

Mirko Minniti

Telefon: 08-585 812 90
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: mirko.minniti@ki.se

Anknuten

Christine Nardini

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: christine.nardini@ki.se

Biomedicinsk analytiker

Maria Olin

Telefon: 08-585 812 87
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Maria.Olin@ki.se

Forskarstuderande

Osman Ahmed

Telefon: 070-068 58 51
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: osman.ahmed@ki.se

Forskningssamordnare

Matteo Pedrelli

Telefon: 08-524 837 40
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Matteo.Pedrelli@ki.se

Anknuten

Camilla Pramfalk

Enhet: Paolo Parinis grupp
E-post: Camilla.Pramfalk@ki.se

Forskare

Knut R. Steffensen

Telefon: 08-585 812 77
Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Knut.Steffensen@ki.se

Universitetsadjunkt

Veronika Tillander

Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Veronika.Tillander@ki.se

Projektledare

Lise-Lotte Vedin

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Lise-lotte.Vedin@ki.se

Forskningstekniker

  • CRISPR Cas9 geneditering, isolering och karaktärisering av lipoproteiner (D2O-sukros och KBr gradient ultracentrifugering, nativ och denaturerad polyakrylamid gel-elektrofores, size exclusion chromatography (SEC), mätning av serum och HDL-kolesterol efflux capacity, bindning av lipoproteiner till arteriella proteoglykaner, osv.), extraktion and kvantifiering av lipider och glykogen i celler och vävnad, RNA-DNA extraktion och rening, enzymatiska samt ELISA analyser, genexpression, proteinexpression, kloning, mutagenesis, cellodling, transfektioner.
  • Arbete med djurmodeller: kvantifiering av omvänt kolesterol transport (reversed cholesterol transport, RCT) i makrofager in vivo, glukos- och insulintolerans, utvärdering av aterosklerosutveckling i aorta, genotypning av mus, vävnad och organ insamling, gavage, svansvensinjektion

Externa bidragsgivare

EU Fp7 HUMAN (www.fp7human.eu), Hjärt-lung fonden, AstraZeneca, Vetenskapsrådet, ALF, SSMF, Moderna

Undervisningsuppdrag

BMA grundutbildning, forskarutbildningskurser, läkarprogrammet och kandidatprogrammet i biomedicin samt näringslära

Utvalda publikationer

26515253

25665169

24695360

24803164

28385385