Leading for Change - pedagogiskt ledarskap 2020

Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiskt Primärvårds Centrum i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer, ST-chefer och utbildningsintresserade i specialitetsföreningar med fokus på pedagogiskt ledarskap. Start september 2020.

Kursens övergripande mål är att stärka Din roll som studierektor och att Du ska få verktyg som Du kan använda i Ditt arbete som pedagogisk ledare inom Din specialitet. Kursen är specialitetsövergripande.

Kursinnehåll

 • Hur bygger Du en bra ST-utbildning?
 • Vilket är studierektorns uppdrag, ansvar och befogenheter?
 • Vilka föreskrifter styr och hur påverkar dessa ST-utbildningarnas utformning?
 • Hur anpassar du ST-utbildning för kollegor med utbildning från andra länder?
 • Hur driver Du ett pedagogiskt förändringsarbete i Din verksamhet i konkurrens med vårdproduktion, forskning och annan verksamhet?
 • Hur utformas och kommuniceras bra lärandemål?
 • Vilka pedagogiska metoder finns som främjar ST-läkarnas lärande?
 • Hur ska Du stödja och utbilda verksamhetens handledare så att de ger ST-läkarna bästa möjliga handledning?
 • Vilka metoder finns för bedömning av klinisk och teoretisk kompetens?
 • Hur kvalitetssäkrar vi ST-utbildningen?
 • Hur ser den internationella utvecklingen ut inom ST?

Kursupplägg

Kursen består av fyra stycken 2-dagars moduler samt en examinerande endagsmodul, varav tre moduler ges under höstterminen 2020 och en modul samt examination under vårterminen 2021.Kursen kommer ha både svenska och internationella lärare. Modulerna 3-4 ges helt på engelska samt stor del av kurslitteraturen kommer också vara på engelska.

Översikt
Datum Innehåll
Modul 1 14-15 september 2020 Uppdraget, yttre förutsättningar, ramverk och introduktion till pedagogiskt ledarskap.
Modul 2 19-20 oktober 2020 Pedagogy 1: Competency based education
Modul 3 3-4 december 2020 Pedagogy 2: System of assessment i residency education
Mdoul 4 25-26 januari 2021 International perspectives and systems for evaluation and quality improvement
Modul 5 19 mars 2020 Examination

Deltagande i samtliga moduler är en förutsättning för att bli antagen. Hela kursavgiften på 20 000:- debiteras före kursstart.

Inom ramen för kursen kommer Du att få möjlighet att genomföra ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete. Examination sker i sista modulen.

Kursen berättigar till pedagogiska veckor inom ramen för Karolinska Institutets meriteringssystem vid tjänstebefordran.

Kursen har ett begränsat antal platser och vi välkomnar deltagare från alla delar av landet. Anmälan ska göras med motivering om vad Du hoppas få ut av denna kurs.

Lars Kihlström
Överläkare / ST-rektor
Karolinska / KI 

Helena SchildtTossman
Specialistläkare, Enhetschef
Akademisk Primärvårdscentrum

Jonas Nordquist
Fil.dr / medicinsk pedagog
Karolinska / KI

Vid ytterligare frågor vänligen kontakta Caroline Edeslätt, Caroline.edeslatt@sll.se