Skip to main content

Leading for Change - pedagogiskt ledarskap 2018

Studierektorsutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap

Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiskt Primärvårds Centrum i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap. Start februari 2018

Kursens övergripande mål är att stärka Din roll som studierektor och att Du ska få verktyg som Du kan använda i Ditt arbete som pedagogisk ledare inom Din specialitet. Kursen är specialitetsövergripande.

 • Hur bygger Du en bra ST-utbildning?
 • Vilket är studierektorns uppdrag, ansvar och befogenheter?
 • Vilka föreskrifter styr och hur påverkar dessa ST-utbildningarnas utformning?
 • Hur anpassar du ST-utbildning för kollegor med utbildning från andra länder?
 • Hur driver Du ett pedagogiskt förändringsarbete i Din verksamhet i konkurrens med vårdproduktion, forskning och annan verksamhet?
 • Hur utformas och kommuniceras bra lärandemål?
 • Vilka pedagogiska metoder finns som främjar ST-läkarnas lärande?
 • Hur ska Du stödja och utbilda verksamhetens handledare så att de ger ST-läkarna bästa möjliga handledning?
 • Vilka metoder finns för bedömning av klinisk och teoretisk kompetens?
 • Hur kvalitetssäkrar vi ST-utbildningen?
 • Hur ser den internationella utvecklingen ut inom ST?

Kursen består av fyra stycken 2-dagars moduler samt en examinerande endagsmodul, varav två ges under vårterminen 2018 och två under höstterminen 2018. Kursen kommer ha både svenska och internationella lärare. Modulerna 2-4 ges helt på engelska samt stor del av kurslitteraturen kommer också vara på engelska.

Modul 1 1-2 februari 2018 Uppdraget, yttre förutsättningar, ramverk och introduktion till pedagogiskt ledarskap.
Modul 2 31 maj - 1 juni 2018 Pedagogy 1: Competency based education
Modul 3 13-14 september 2018 Pedagogy 2: System of assessment i residency education
Modul 4 24-25 oktober 2018 International perspectives and systems for evaluation and quality improvement
Modul 5 7 december 2018 Examination

Deltagande i samtliga moduler är en förutsättning för att bli antagen och kursen kostar 12 000 kr kursavgiften debiteras halvårsvis.

Inom ramen för kursen kommer Du att få möjlighet att genomföra ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete. Examination sker i sista modulen.

Kursen berättigar till pedagogiska veckor inom ramen för Karolinska Institutets meriteringssystem vid tjänstebefordran.

Kursen har ett begränsat antal platser och vi välkommar deltagare från alla delar av landet. Anmälan ska göras med motivering om vad Du hoppas få ut av denna kurs.

Anmälan

Sista datum för ansökan är 15 januari

Ansök till kursen HÄR

Varmt välkommen med Din anmälan!

Lars Kihlström
Överläkare / ST-rektor
Karolinska / KI

Helena SchildtTossman
Specialistläkare, Enhetschef
Akademisk Primärvårdscentrum

Jonas Nordquist
Fil.dr / medicinsk pedagog
Karolinska / KI

Vid ytterligare frågor vänligen kontakta Teresa Sörö