Skip to main content

Lärardagen 2017 - Verktyg för det interprofessionella universitetet

Vilken plats ska IPE ha i våra teoretiska utbildningar, hur kan vi använda det i kliniken, vilka bedömningskriterier finns?

Målet med lärardagen 2017 är att du ska gå därifrån inspirerad och fått en del verktyg för Interprofessionellt lärande. Det kommer att finnas god möjlighet till nätverkande med kollegor som är nyfikna eller redan arbetar aktivt med IPE. Tillsammans ska vi utveckla kompetens för lärande och undervisning.

Lärardagen vänder sig till dig som medverkar i KIs utbildningsprogram (t.ex. som lärare eller handledare i VFU). Dagen kommer varvas med presentationer och diskussioner och avslutas med gemensam lunch.

Lärardagen vänder sig till dig som medverkar i KI:s utbildningsprogram och arrangeras av Styrelsen för utbildning. Presentationer sker på svenska men du är välkommen att diskutera och ställa frågor på engelska.

The day will be held in Swedish, but we welcome questions and comments in English. För sociala medier använd hashtaggen #KIlärardag

KI:s lärardag 2017 äger rum onsdag den 27 september kl. 8.30-13.00. på campus Solna.

Om du vill veta mer om IPE eller har fågor om IPE som rör ett särkilt program? Titta gärna på nedanstående länkar