Skip to main content

Kurser och seminarier

Kurser

Samtliga doktorander vid Karolinska Institutet skall uppnå ett kunskapsmål avseende forskarutbildningskurser motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng för doktorsexamen eller minst 15 högskolepoäng för licentiatexamen.

Forskarutbildningskurser eller motsvarande utbildningsmoment som inte ingår i KIs eget forskarutbildningsprogram skall bedömas för tillgodoräknande som forskarutbildningskurs så snart som möjligt efter genomförd kurs. Ni skall då använda KIs blankett för tillgodoräknande av kurser, Blankett (13) Ansökan om tillgodoräknande av kurs, som ni hittar via länken nedan:

Seminarier

Instutionen för medicin erbjuder varje termin ett stort antal forskningsseminarier.

Samtliga forskningsseminarier utgör underlag för LADOK-registrerad seminarie-verksamhet, förutsatt att närvaro registreras av seminarieansvarig. 10 seminarier per termin motsvarar 1,5 hp.

I seminariekalendern längst ned på sidan hittar du mer information om aktuella seminarier vid institutionen.

Dokument