Skip to main content

Klinisk Assistent med tillträde snarast möjligt

Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, söker 1 Klinisk assistent med tillträde så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter: Som klinisk assistent arbetar du med att planera, leda, genomföra, examinera och utvärdera undervisningen på läkarprogrammet i kursen Medicinsk diagnostik. Du biträder studierektor som är din arbetsledare och samarbetar med kursadministratör, lärare och kliniska handledare. Du håller en fortlöpande kontakt med studenterna och deltar i olika undervisningsmoment. Du får en omfattande erfarenhet av undervisningen, ges goda möjligheter till fortbildning inom medicinsk pedagogik och samlar pedagogiska meriter som är svåra att få på annat sätt. Utrymme kommer också att finnas för egen forskning. Du behåller kontakten med din kliniska verksamhet och har möjlighet att arbeta kliniskt upp till 8 timmar per vecka där huvuddelen av den kliniska verksamheten skall vara förlagd till KS Huddinge.

Arbetstid: Heltid.

Anställningsform: Projektanställning med varaktighet 1+1 år. Tillträde så snart som möjligt. För upplysningar kontakta studierektor Johan Hoffstedt, via tel 073-6998109, e-mail johan.hoffstedt@ki.se eller administrativ chef Klas Karlsson tel 08-524 83302, e-mail klas.karlsson@ki.se

Kvalifikationer: Sökanden ska vara verksam inom de kliniker som bedriver undervisning under kursen i medicinsk diagnostik. Sökanden bör vara forskningsaktiv vid institutionen.
Ansökan skall vara ställd till: Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm, att: Yvonne Edlund eller yvonne.edlund@ki.se.