KI Nyheter: Nya undergrupper av ILC-immunceller upptäckta med RNA-sekvensering i enskilda celler

Publicerat 2016-02-16 15:29. Uppdaterat 2016-02-16 15:33This page in English

En relativt nyupptäckt grupp celler i immunförsvaret, så kallade ILC-celler, har undersökts på detaljnivå i en ny studie som publiceras i tidskriften Nature Immunology. Genom att analysera genuttrycket i enskilda celler från tonsiller har forskare vid Karolinska Institutet hittat tre tidigare okända undergrupper av ILC-celler och ökat kunskapen om dessa cellers funktion hos människa.

Länk till artikeln på KI Nyheter