Föreläsningar och seminarier

Utvecklingsseminarium IT/AV-Teknik i Lärande

2017-05-2210:00 till 11:30 Alfred Nobels Allé 23 sal 104Campus FlemingsbergMedical Case Centre
Old projector
Old Projector

Att teknikens frammarsch har påverkat samhället råder det inte några tvivel om. Utvecklingen sker i rasande takt och skapar möjligheter vi aldrig tidigare skådat. Nya sätt att kommunicera och samarbeta matas dagligen ut i etern och kanske förblindas vi ibland av alla ”WOW-effekter” och missar vad som lurar i bakvattnet, polariseringen. Självklarheter för några blir stora utmaningar för andra, hur hanterar vi det idag och hur ställer vi oss när de digitala önskemålen blir till krav?

Tanken med seminariet är att diskutera detta tillsammans. Avsikten är varken att predika för de lärda eller skola ”okunniga”. Fokus kommer istället att ligga på utveckling, behov och framtida krav men även frågor som ämnar göra om digitala hinder till digitala verktyg som förenklar undervisningen och främjar lärandet. Okunskap/ointresse för teknik är i det här fallet en tillgång och motsatsen till hinder!

  • Detta första seminarium kommer även innehålla en demonstration av en ny samarbetsplattform som tagits fram och designats för KI och våra nya utbildningslokaler. Vi kör ett kort ”demo case” tillsammans. I dagsläget är plattformen basic gällande funktioner, därav en önskan om återkoppling inför det pågående utvecklingsarbetet av den. Enkelhet, användarvänlighet och behovsstyrda funktioner är ledord.
  • Därefter följer en generell diskussion om IT/AV-Teknik i lärosalar – Tankar om faktiska behov, utveckling och hur vi möter den blir central.   
  • Information om kommande IT/AV-Teknikutvecklingsgrupp – Samtal, tips och önskemål om utformning och målbild.
  • Kort summering, återkoppling och önskemål om framtida kursers och/eller Seminarium i ämnet IT/AV-Teknik

Målet med seminariet är att vi ska utveckla nya idéer om användning av tekniken men även att skapa förståelse för utvecklingen och de kommande kraven samt att ge en möjlighet att påverka genom erfarenhetsutbyte och önskemål. Vi kommer testa den nya samarbetsplattformen och samtidigt få möjligheten att bidra till vidarutvecklingen och utformningen av den. Ta del av information om framtida utvecklingsidéer gällande IT/AV-Teknik samt anmäla intresse för deltagande i den kommande utvecklingsgruppen och/eller vara med och påverka dess utformning.

Tid: 22/5 kl: 10:00-11:30 i sal S104, ANA23 - Det kommer finnas kaffe och bulle.

Maila för anmälan till den pedagogik och teknikokunnige: mathias.bjuner@ki.se

Mathias Bjunér | Lokalplanerare/Projektledare
FA | UF | Karolinska Institutet

Contact person: Mathias Bjunér
LärandeLärare