Konferenser och symposier

Stamceller 2015 – Har nya forskningsfynd lett till ett behov av att uppdatera regelverket?

2015-01-2113:00 till 17:15 Nobel Forum, Nobels väg 1. SolnaCampus Solna

Program

13.00 Välkommen. Lars Ährlund-Richter, Karolinska Institutet
Stamcellernas etik; Ordf: Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd, SMER
13.05 Introduktion
13.20 Öppningsanförande: Hur är stamceller speciella? Göran Hermeren. Lunds Universitet
Nya stamcellsfynd: Ordf. Malin Parmar, Lunds Universitet
13.50 Källor till stamceller. Anna Falk, Karolinska Institutet
14.10 Nervceller från iPSC/hESC. Malin Parmar, Lunds Universitet
14.30 Könsceller från iPSC/hESC. Jan-Bernd Stukenborg, Karolinska Institutet
14.50 Mesenchymala och blodstamceller. Katarina LeBlanc, Karolinska Institutet

15.10 Paus med kaffe

Nuvarande regelverk
15.35 Elisabeth Rynning, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
15.55 När behövs tillstånd från Läkemedelsverket? Ann Marie Janson Lang, Läkemedelsverket
Öppen diskussion:
16.05 Moderator Peter Sylwan, författare, vetenskapsjournalist
17.05 Summering: Nils-Eric Sahlin, Lunds Universitet / Vetenskapsrådet
17.15 Slut

Registering via email till Anita.Edholm@ki.se före 5 januari 2015. Antalet platser är begränsat.
Arrangörer: Lars Ährlund-Richter, Karolinska Institutet, och Nils-Eric Sahlin. Lunds Universitet. Finansierat av Vetenskapsrådet.