Föreläsningar och seminarier

Quality Round: "Hur kan vi få kaoset att upplevas mer hanterbart?"

2015-03-1711:30 CIM seminar room, F59Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Arbetsmiljögruppen arrangerar en Quality Round-föreläsning med titeln "Stanna, sikta, rikta och gå - Hur kan vi få kaoset att upplevas mer hanterbart?" Föreläsare är Kristina Eriksson och Elisabeth Svanfeldt från KI:s personalavdelning, som guidar i några olika förhållningssätt till ökad hanterbarhet.

Lunchsmörgåsar kommer att serveras till alla som har anmält sig, senast 13 mars, till: Elisabeth.Henriksson@ki.se  eller Mari.Gilljam@ki.se

Mycket välkomna!

/Arbetsmiljögruppen, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Contact person: Mari Gilljam