Föreläsningar och seminarier

Karriärdag - CHaSE 2014

2014-11-1210:00 till 17:00 Aula Medica, Nobels väg 6, SolnaCampus Solna

Välkommen till CHaSE 2014 - Careers in Health and Science Expo.

CHaSE är en unik och interaktiv karriärdag på Karolinska Institutet där Life Science företagoch studenter – framtiden inom Life Science – får möjligheten att introduceras. CHaSE vänder sig till alla studenter eller utexaminerade inom hälsovården, biotech- eller Life Science branschen: kandidat, master, doktorander, PostDocs, sjuksköterskor, tandläkare, läkare etc. 

Flera företag inom medicinbranschen och hälsovården kommer att fylla agendan med utställningar, presentationer samt workshops utformade för att höja potentialen av studenternas karriärsportfolio. CHaSE erbjuder ett utmärkt tillfälle för att upptäcka, nätverka och interagera. Kom förberedd och få dina tankar och frågor besvarade av personer inom fältet.

Join us and CHaSE your future!

Länkar