Föreläsningar och seminarier

Karolinska Institutet välkomnar University of York

2015-10-1908:00 till 16:00 CIM conference room, F59Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin
Den 18-19 oktober har KI besök av en delegation från University of York. 
Under den 19:e kommer en grupp forskare från CIM/HERM och University of York att träffas här på CIM för vetenskapliga presentationer/diskussioner. 
Session 1 och 2 är öppna för alla. Välkomna!

Hela programmet 
Föreläsare och titlar
Contact person: Mattias Svensson