Föreläsningar och seminarier

ISP-seminarium: Molecular Profiling of Chronic and Juvenile Myelomonocytic Leukemia

This page in English
2019-02-2215:00 Neo Gene (5108) KI Campus FlemingsbergCampus FlemingsbergNeo

Doktorand: Ebba Lundin, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Titel: "Molecular Profiling of Chronic and Juvenile Myelomonocytic Leukemia"

Huvudhandledare: Johanna Ungerstedt, HERM

Bihandledare: Eva Hellström Lindberg, HERM och bihandledare Seishi Ogawa, HERM

Contact person: Ebba Lundin