Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Carina Carnlöf

2015-05-2812:00 Gästmatsalen, Restaurang 61, plan 6Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Ablation- och pacemakerbehandling av förmaksarytmier och dess påverkan på sjukvårdskonsumtion, livskvalitet och livssituation. Retrospektiva och prospektiva studier med jämförelse mellan män och kvinnor.

Huvudhandledare: Per Insulander, MD, PhD, Institutionen för medicin, Huddinge

Bihandledare: Marie Iwarzon, RN, PhD, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och Fredrik Gadler, MD, PhD, Institutionen för medicin, Solna.

Kommitté: Mårten Rosenqvist, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karin Schenck-Gustafsson, senior professor, Institutionen för medicin, Solna och Håkan Walfridsson, docent, Hälsouniversitetet, Linköping.

Contact person: Carina Carnlöf