Halvtidskontroller

Halvtidsseminarie: Sofia Björnfot

2014-09-3010:00 F59, Centrum för infektionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, HuddingeCampus FlemingsbergCentrum för infektionsmedicin

Dissecting human monocyte functions in mucosal tissue: implications for new immunomodulatory strategies in chronic inflammatory diseases 

Huvudhandledare: Associate professor Mattias Svensson

Bihandledare: Professor Anders Gustafsson, Dr/DDS Oscar Hammarfjord and Dr/DDS Elisabeth Almer Boström

Contact person: Sofia Björnfot
ImmunologiInflammation