Föreläsningar och seminarier

Halvtidskontroll: Sridharan Ganesan

2015-04-1509:00 Conference room, Novum, floor 4, Hiss GKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Intracellular signaling in natural killer cell education

Huvudhandledare: Professor Petter Höglund, HERM, Department of Medicine, Huddinge

Bihandledare: Assistant Professor Yenan Bryceson, Center for Infectious Medicine, Department of Medicine, Huddinge
Senior Research Specialist  Dr. Iyadh Douagi, HERM, Department of Medicine, Huddinge 
Assistant Professor, Nadir Kadri, HERM, Department of Medicine, Huddinge

Contact person: Sridharan Ganesan