Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Peter Benedek

This page in English
2017-12-1510:00 Solrosen, C2:94, Institutionen för medicin, Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Namn och enhet för doktoranden: Peter Benedek, Enheten för Metabolism, Institutionen för medicin, Huddinge

Datum: 15 december 2017

Tid: 10:00

Lokal: Solrosen, C2:94, Institutionen för medicin, Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
(C2-hissen till plan 9, i närheten av sjukhusets huvudentré)

Titel på avhandlingen: Hereditary disorders of lipid metabolism with focus on genetic background, diagnostics and new treatment strategies

Huvudhandledare: Prof. Mats Eriksson, Enheten för Metabolism

Bihandledare: Prof. Bo Angelin, Enheten för Metabolism

Bihandledare: Prof. Mats Rudling, Enheten för Metabolism

Halvtidsnämd: Prof. Olov Wiklund, Göteborg; Doc. Emil Hagström, Uppsala, Prof. Ferdinand van't Hooft, KI