Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Paul Petrus, Enheten för Endokrinologi, MedH

This page in English
2018-02-2009:30 Solrosen, C2:94 Karolinska UniversitetssjukhusetKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Halvtidskontroll: Paul Petrus, Enheten för Endokrinologi, Institutionen för medicin, Huddinge 

Datum: 2018-02-20

Tid: 09.30

Lokal: Solrosen, C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

Titel: Identification of Novel Factors Regulating Human Adipocyte Function and their Link to Metabolic Health

Huvudhandledare: Professor Mikael Rydén

Bihandledare: Dr Hui Gao

Bihandledare: Senior Professor Peter Arner

Contact person: Paul Petrus