Föreläsningar och seminarier

Halvtidskontroll: Heinrich Schlums

2014-11-2114:00 CIM seminar room, F59Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Titel: Human Cytotoxic Lymphocyte Signaling in Health and Disease

Huvudhandledare: Yenan T. Bryceson

Bihandledare: Hans-Gustaf Ljunggren

Kommitté: Lynn Butler, Robert Månsson, Jonathan Coquet

Contact person: Heinrich Schlums