Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Daniel Eriksson Hogling

2016-06-1709:30 Lokal: C2 94 Solrosen, Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Halvtidskontroll: Daniel Eriksson Hogling

Titel: Adipose tissue markers of metabolic outcome after weight changes

Lokal: C2 94 Solrosen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Datum: 2016-06-17

Tid:  09.30

Huvudhandledare: Professor Mikael Rydén,  Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Huddinge

Bihandledare: Professor Peter Arner och MD, PhD Daniel P Andersson, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Huddinge

Contact person: Daniel Eriksson Hogling