Föreläsningar och seminarier

Grand Round: Föreläsningar och pristutdelning

2014-10-0811:45 till 12:45 Föreläsningsal C1:87Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stephan Haas: AMEE, Milano, 2014-rapport, Mary Hyll: Nya grepp i undervisningen och Jonas Nordquist (Director Medical Case Centre): Har det fysiska rummet någon betydelse för lärande? Dessutom kommer Jan Bolinder, prefekt vid Institutionen för medicin och Hans Gyllenhammar, studierektor, att dela ut pris till bland annat bästa GR-föreläsning för vårterminen 2014.

Se tidigare pristagare 

Contact person: Stephan Haas