Föreläsningar och seminarier

Föreläsning med Özz Nûjen: Mångfald eller enfald?

2014-12-0313:45 Aula Medica Campus Solna

Alla på Karolinska Institutet, studenter och medarbetare, är välkomna till en föreläsning med Özz Nûjen.

Läs mer