Disputationer

Disputation: Theo Gülen

2014-11-0709:00 Föreläsningssal R64, Karolinska universitetssjukhusetKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Mast cell activation disorders: A Liaison between Anaphylaxis and Mastocytosis

Handledare: Docent Hans Hägglund, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Bihandledare: Professor Gunnar Nillson, Institutionen för medicin, Solna och Professor Barbro Dahlén, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Opponent: Dr. Dean D. Metcalfe, NIAID, NIH, USA

Läs avhandlingen

Contact person: Theo Gulen
Hematologi