Disputationer

Disputation: Susanna Bächle

2015-09-2109:30 Föreläsningssal 221, Alfred Nobels Allé 12Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Titel: A Virologist’s guide to hide and seek: Evasion of Innate Immunity by primate Lentiviruses

Institution: Institutionen för Medicin, Huddinge

Enhet: Centrum för infektionsmedicin

Huvudhandledare: Doc. Markus Moll

Bihandledare: Professor Johan Sandberg, Universitetslektor Anna Smed Sörensen

Opponent: Professor Sarah Rowland-Jones

Infektionsmedicin