Disputationer

Disputation: Sofia Björnfot Holmström

This page in English
2017-12-0809:30 Föreläsningssal 4 X, Alfred Nobels allé 8, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Namn och avdelning: Sofia Björnfot Holmström, Centrum för infektionsmedicin, KI

Datum: 2017-12-08

Tid: 09:30

Lokal: Föreläsningssal 4 X, Alfred Nobels allé 8, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Titel på avhandlingen: The role of monocytes in chronic inflammatory diseases

Huvudhandledare: Mattias Svensson, Centrum för infektionsmedicin, KI

Bihandledare: Elisabeth Almer Boström, Institutionen för odontologi, KI

Bihandledare: Anders Gustafsson, Institutionen för odontologi, KI

Opponent : Dr. John Taylor, Newcastle University 

Contact person: Sofia Björnfot