Disputationer

Disputation: Pär Larsson

2014-03-2109:30 Hörsal 4V, Alfred Nobels allé 8, Karolinska universitetssjukhuset, HuddingeCampus Flemingsberg

Titel:

"Interactions Between Enteroviruses and the Host - Implications for Type 1 Diabetes"

Enhet: 

Centrum för infektionsmedicin, Huddinge. 

Huvudhandledare:

Malin Flodström Tullberg, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för Infektionsmedicin

Bihandledare: 

Karin Loré, docent, Karolinska Institutet och Oslo Universitet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för Infektionsmedicin

Opponent:

Outi Vaarala, Professor, Institutet för Hälsa och Välfärd, Helsingfors, Finland

Contact person: Margit Ekström