Disputationer

Disputation: Nikola Drca

This page in English
2017-03-0309:00 Föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCampus Flemingsberg

Nikola Drca, Enheten för hjärt- och lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet 

Titel: ATRIAL FIBRILLATION AND LIFESTYLE FACTORS WITH FOCUS ON PHYSICAL ACTIVITY AND ALCOHOL CONSUMPTION

Plats: Föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Tid: Fredagen den 3 mars 2017 klockan 09:00

Huvudhandledare:

Professor Mats Jensen-Urstad
Enheten för hjärt- och lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet 

Fakultetsopponent:

Professor Hein Heidbuchel
University of Antwerp
Department of Cardiology

Contact person: Nikola Drca