Disputationer

Disputation: Monika Enqvist

2016-05-0409:00 Föreläsningssalen 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Mechanisms influencing natural killer cell recognition of tumour cells

Namn: Monika Enqvist

Datum och tid: 2016-05-04, 09:00

Plats: Föreläsningssalen 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, Huddinge

Huvudhandledare: Professor Karl-Johan Malmberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Fakultetsopponent: Docent Fredrik Berg Thorén, Göteborg Universitet, Sahlgrenska Cancer Center