Disputationer

Disputation: Martin Ivarsson

2014-03-0709:00 Hörsal 4V, Alfred Nobels allé 8, Karolinska universitetssjukhuset, HuddingeCampus Flemingsberg

Titel: The Ontogeny and Regulation of Human Natural Killer Cells

Huvudhandledare:

Jakob Michaelsson, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för Infektionsmedicin

Bihandledare:

Kalle Malmberg, Professor, Karolinska Institutet och Oslo Universitet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för Infektionsmedicin, och Anders Sönnerborg, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin och, Medicin, Huddinge, Enheten för laboratoriemedicin

Opponent:

Chiara Romagnani, MD, PhD, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum, (DRFZ), Berlin, Germany