Disputationer

Disputation: Martha-Lena Müller

2016-09-0909:00 Föreläsningssal B64, Karolinska Sjukhuset Huddinge, Plan 6, byggnad BKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för hematologi och regenerativ medicin

Role of Syntaxin-11 and Munc18-2 in lymphocyte cytotoxic granule exocytosis

AKADEMISK  AVHANDLING
som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i Lecture hall B64, Karolinska Hospital Huddinge, Floor 6, Building B

Fredagen den 9 September, 2016, kl 09.00

av Martha-Lena Müller

Huvudhandledare:

Assoc. Professor Yenan Bryceson, Karolinska Institutet, Department of Medicine, Huddinge, Center for Hematology and Regenerative Medicine

Bihandledare:

Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, Department of Medicine, Huddinge, Center for Infectious Medicine

Assoc. Professor Björn Önfelt, Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology and KTH Royal Institute of Technology, Department of Applied Physics

Dr. Matthias Voss, Karolinska Institutet, Department of Medicine, Huddinge, Center for Hematology and Regenerative Medicine

Stephanie Wood, PhD, Karolinska Institutet, Department of Medicine, Huddinge, Center for Infectious Medicine and The University of Sydney Office of Deputy Vice Chancellor Research

Fakultetsopponent: 

Assoc. Professor Shuzo Sugita, University of Toronto, Department of Physiology Division of Fundamental Neurobiology

Contact person: Jelve Nejati-Zendegani