Disputationer

Disputation: Marianne Forkel, Centrum för infektionsmedicin

This page in English
2017-12-1509:30 Föreläsningssal 9 Q Månen, Alfred Nobels alle 8, Campus FlemingsbergKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Disputation: Marianne Forkel, Centrum för infektionsmedicin

Datum: 2017-12-15

Tid: 09.30

Lokal: Föreläsningssal 9 Q Månen, Alfred Nobels alle 8, Campus Flemingsberg

Titel på avhandlingen: Innate lymphoid cell heterogeneity in human tissues at steady state and during inflammation

Huvudhandledare: Jenny Mjösberg, Centrum för infektionsmedicin

Bihandledare: Jakob Michaëlsson, Centrum för infektionsmedicin

Bihandledare: Niklas Björkström, Centrum för infektionsmedicin

Bihandledare: Hans-Gustaf Ljunggren, Centrum för infektionsmedicin

Opponent: Tom Cupedo, Erasmus Medical Center Rotterdam, Department of Hematology