Disputationer

Disputation: Malin Ackefors

2014-09-1209:00 R64, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Campus Flemingsberg

Titel: Natural course and treatment outcome in hepatitis C recurrence after liver transplantation

Institution: Institutionen för medicin

Enhet: Enheten för infektionssjukdomar och hud

Huvudhandledare: Professor Ola Weiland, Dept. of Medicine Huddinge, Karolinska Institutet

Bihandledare: Docent Annika Wernerson, Universitetslektor, Överläkare, CLINTEC, Karolinska Institutet och Dr. Henrik Gjertsen, CLINTEC, Karolinska Institutet

Opponent: Professor Thomas Berg, Leipzigs universitet, Institutionen för medicin

HepatologiTransplantation