Disputationer

Disputation: Magnus Hedenstierna

This page in English
2017-05-3109:00 Föreläsningssal 4Z, Alfred Nobels Allé 8, HuddingeCampus Flemingsberg

Titel: Long-term clinical, histological and virological outcomes after sustained virologic response in patients with chronic hepatitisC

Namn: Magnus Hedenstierna, Enheten för infektion och hud

Datum: 170531

Tid: 09.00

Lokal: Föreläsningssal 4Z, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Huvudhandledare: Soo Aleman, docent, Enheten för inflammation, gastroenterologi och reumatologi

Bihandledare: Ola Weiland, professor, Enheten för infektion och hud

Opponent: Kristian Bjøro, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin