Disputationer

Disputation: Lisa Liu

This page in English
2016-11-1809:00 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Titel: Dynamic Shaping of Human NK cell Receptor Repertoires
- Implications for NK Cell-Based Immunotherapy

AKADEMISK AVHANDLING
som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i
9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, Huddinge
Fredagen den 18 november, 2016, kl. 9.00

Av

Lisa Liu, Leg. Läkare

Huvudhandledare: Professor Karl-Johan Malmberg, Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för Infektionsmedicin

Bihandledare: PhD Vivien Béziat, University Paris Descartes
Imagine Institute
Human Genetics of Infectious Diseases Laboratory

Docent Jakob Michaëlsson, Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för Infektionsmedicin

Professor Petter Höglund, Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin

Fakultetsopponent: Professor Dean Anthony Lee
Nationwide Children’s Hospital
Division of Hematology, Oncology and BMT

Contact person: Lisa Liu