Disputationer

Disputation: Lena Berglin

2015-02-2009:00 Sal B64Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Biliary epithelial cells, the immune system and PSC pathogenesis

Huvudhandledare: Annika Bergquist, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Bihandledare: Niklas Björkström, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Opponent: Marie Carlson, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Betygsnämnd: Michael Eberhardson, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Andreas Lundqvist, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet och Lena Öhman, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Contact person: Lena Berglin