Föreläsningar och seminarier

Disputation: Kim Blom

This page in English
2016-05-2009:30 Föreläsningssal: 4X, ANA 8, Alfred Nobels alle 8, Karolinska lnstitutet, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Cell-Mediated Immunity to Flavivirus Infections

Av: Kim Blom

AKADEMISK AVHANDLING
som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska lnstitutet offentligen försvaras i Föreläsningssalen 221, ANA 2, Alfred Nobels alle 12, Karolinska lnstitutet, Huddinge

Datum och tid: Fredagen den 20 maj 2016, kl 09.30

Huvudhandledare:

Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Bihandledare:

Professor Johan Sandberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Docent Jakob Michaelsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Sara Gredmark Russ, MD-PhD. Karolinska Institutet, lnstitutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Fakultetsopponent:

Docent Thorbald van Hall, Leiden University Medical Center, Department of Clinical Oncology

Contact person: Kim Blom