Disputationer

Disputation: Johan Lund

2016-10-1409:00 Birkeaulan 1, Blickagången 9, Karolinska sjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för hematologi och regenerativ medicin

Titel: Clinical Studies in Multiple Myeloma

Namn: Johan Lund, HERM

Datum: 161014

Tid: 09:00

Lokal: Birkeaulan 1, Blickagången 9, Karolinska sjukhuset, Huddinge

Huvudhandledare:
Assoc. Prof. Hareth Nahi
Karolinska Institutet
Department of Medicine, Huddinge
Division of Hematology

Bihandledare:
Assoc. Prof. Evren Alici
Karolinska Institute
Department of Medicine, Huddinge
Division of Hematology

Assoc. Prof. Henrik Green
Linköping University
Department of Medical and Health Sciences
Division of Drug Research

Assoc. Prof. Maciej Machazcka
Karolinska Institute
Department of Medicine, Huddinge
Division of Hematology

Opponent:
Prof. Frits van Rhee
University of Arkansnas for Medicial Sciences
Myeloma Institute for Research and Therapy