Disputationer

Disputation - Joana Dias

This page in English
2017-11-2409:30 Föreläsningssal 4Z, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, Campus FlemingsbergCampus FlemingsbergCentrum för infektionsmedicin

Namn och enhet: Joana Dias, Centrum för infektionsmedicin, Inst. för medicin, Huddinge 

Datum: 2017-11-24

Tid: 09.30

Lokal: Föreläsningssal 4Z, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg

Titel på avhandlingen: Role of MAIT cells in human antimicrobial immunity

Huvudhandledare: Johan Sandberg, Centrum för infektionsmedicin, Inst. för medicin, Huddinge 

Bihandledare: Anna Norrby-Teglund, Centrum för infektionsmedicin, Inst. för medicin, Huddinge 

Bihandledare: Markus Moll, Centrum för infektionsmedicin, Inst. för medicin, Huddinge 

Bihandledare: Edwin Leeansyah, Centrum för infektionsmedicin, Inst. för medicin, Huddinge 

Opponent: Professor Paul Klenerman, University of Oxford 

Infektionsmedicin