Disputationer

Disputation: Jan Vesterbacka

This page in English
2017-09-2909:00 Föreläsningssal M41, Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Namn: Jan Vesterbacka, Enheten för infektionssjukdomar och hud, Inst. för medicin Huddinge

Titel på avhandlingen: The role of microbial translocation and gut microbiota in HIV-1 infection

Datum: Fredagen den 29 september 2017

Tid: 09.00

Lokal : Föreläsningssal M41, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Huvudhandledare: Piotr Nowak, Enheten för infektionssjukdomar och hud, Inst. för medicin Huddinge

Bihandledare: Anders Sönnerborg, Enheten för infektionssjukdomar och hud, Inst. för medicin Huddinge

Opponent: Irini Sereti, MD, Chief, HIV Pathogenesis Section, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH, Bethesda, USA 

Contact person: Jan Vesterbacka