Disputationer

Disputation: Hannes Hagström

2016-04-2909:00 Föreläsningssal B64, Karolinska universitetssjukhusetKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Namn: Hannes Hagström, Institutionen för medicin, Huddinge, Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Titel: The importance of fat and alcohol for progression and prognosis of chronic liver disease

Datum: 2016-04-29

Tid: 09:00

Lokal: Föreläsningssal B64, Karolinska universitetssjukhuset

Huvudhandledare: Per Stål, Inst för medicin Huddinge, Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Bihandledare: Annika Bergquist, Inst för medicin Huddinge, Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Rolf Hultcrantz. Inst för medicin Huddinge, Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Opponent: Henrik Vilstrup. Aarhus Universitet

Betygsnämnd: Michael Fored. KI, Inst för medicin, Solna

Martin Lagging. Inst för biomedicin, Göteborgs Universitet

Thomas Nyström. KI, SÖS Inst för klinisk forskning och utbildning

Contact person: Hannes Hagström