Disputationer

Disputation: Eva Hägglund

This page in English
2018-05-1809:00 Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset HUDDINGE, Medicingatan 41, Stora konferensrummet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Namn: Eva Hägglund, Enheten för hjärt- och lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Titel på avhandlingen: New innovations to support self-care in persons with heart failure

Datum: 18 maj 2018

Tid: 09.00

Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset HUDDINGE, Medicingatan 41, Stora konferensrummet

Huvudhandledare: Inger Hagerman, Enheten för hjärt- och lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge

Bihandledare:

Anna Strömberg, Linköpings universitet

Patrik Lyngå, Karolinska institutet 

Opponent: Inger Ekman, Göterborgs universitet

Alla är varmt välkomna!