Föreläsningar och seminarier

Disputation: Daniel Eriksson Hogling

This page in English
2019-03-2209:00 C1.87 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Adipose markers of metabolic outcome after weight loss

Namn: Daniel Eriksson Hogling, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Enheten för endokrinologi och diabetes

Datum: 22 mars 2019

Tid: 09.00

Lokal: Föreläsningssal C1:87, plan 8, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Huvudhandledare: Daniel P Andersson, MD PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Enheten för endokrinologi och diabetes

Bihandledare: Mikael Rydén, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Enheten för endokrinologi och diabetes

Bihandledare : Peter Arner, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Enheten för endokrinologi och diabetes

Opponent: Professor Jan Eriksson, Uppsala University, Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

Contact person: Daniel Eriksson Hogling