Disputationer

Disputation: Beatrice Sjöberg

2016-06-2209:30 Föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

DISPUTATION - Beatrice Sjöberg

Institutionen för Medicin, Huddinge

Titel: Studies on cholesterol and bile acid metabolism in relation to plasma lipoproteins

AKADEMISK AVHANDLING
som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Onsdagen den 22/6, 2016, kl 09.30

Huvudhandledare: Prof. Mats Rudling, Karolinska Institutet. Institutionen för Medicin, Huddinge

Bihandledare: Prof. Bo Angelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge

Fakultetsopponent: Adj Professor Eva Hurt-Camejo, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Betygsnämnd: Professor Ewa Ehrenborg, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Professor Gunnar Norstedt, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa

Docent Ingrid Wernstedt Asterholm, Göteborgs Universitet, Institutionen för Fysiologi