Föreläsningar och seminarier

CIM seminarium: The heterogeneity of human

2016-06-0813:00 Seminarierum F59 Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin
CENTER FOR INFECTIOUS MEDICINE
SEMINAR SERIES ”Current Topics in Infection Biology”
Seminar Room F59, Karolinska University Hospital Huddinge

Onsdagen den 8 juni, 13.00

Jenny Mjösberg, CIM

Titel: The heterogeneity of human CD127+ innate lymphoid cells revealed by single-cell RNA-sequencing

Kontakt: Niklas Björkström

Contact person: Niklas Björkström