Föreläsningar och seminarier

CIM seminar: "Utilizing structural modularity of macromolecular complexes towards a generic vaccine platform"

2014-08-2713:00 Seminar Room, Center for Infectious Medicine, F59, Karolinska HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Prof. Holland Cheng, University of California Davis, will give a seminar entitled "Utilizing structural modularity of macromolecular complexes towards a generic vaccine platform".

Host:

Malin Flodström Tullberg

Contact person: Malin Flodström Tullberg
Infektionsmedicin