Föreläsningar och seminarier

CIM seminar: Philip Meuleman, Ghent University

2014-06-2514:00 Seminar Room, Center for Infectious Medicine, Forskningsgatan 59, Karolinska HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCentrum för infektionsmedicin

Philip Meuleman, Ghent University, will give a seminar entitled "Studies on viruses and parasites in humanized mice".

Host:

Matti Sällberg

Contact person: Matti Sällberg
Infektionsmedicin