Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-10-0611:30 Konferensrummet M70 (utanför avdelning M72)Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Antagningsseminarier

För att anmäla dig till antagningsseminarium kontakta utbildningsadministratör Anastasia Urban. Detta måste ske senast 1 månad innan datum för antagningsseminariet. Antagningsseminarier hålls 4-5 gånger per termin. Max 3 sökanden per tillfälle.

Antagningsseminarierna äger oftast rum i konferensrummet M70 (utanför avdelning M72). Seminarier startar kl. 11.40, 12.00 och 12.20. Varje seminarium ska omfatta högst 10 minuters presentation på engelska följt av 10 minuters diskussion och frågor.

Mer info

Contact person: Anastasia Urban