Skip to main content

Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC)

Centrets mål är att identifiera och validera nya målmolekyler inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Särskilt fokus läggs på de strategiska forskningsområdena Cardiac Regeneration, Islet Health (Diabetes) och Diabetic Nephropathy.

ICMC är ett forskningscentrum som drivs tillsammans av Karolinska Institutet och AstraZeneca.

Läs mer på ICMC:s engelska sida