Information till dig på MedH som disputerar i mars eller april

Disputationer på KI genomförs som vanligt. Om betygnämndsledamöter eller opponent är förhindrade att komma finns möjligheter till digital medverkan.

Kontakta disputationskommittén: disputation@ki.se. Det är viktigt att ni så snart ni vet att det blir en förändring i disputationsakten kontaktar disputationskommittén för ett godkännande (blankett 12.1). Om byte av ledamot eller opponent blir aktuellt måste också detta omedelbart meddelas och godkännes av disputationskommittén (blankett 12.2).

Kontakta Emma Karlsson för att meddela när disputationen ska äga rum (sal och tid) om AV-utrustning behövs.