Skip to main content

Halvtidskontroll vid MedH

Halvtidskontrollen görs i seminarieform. Ansökan om avläggande av halvtidskontroll lämnas till utbildningsadministratören för förhandsgranskning innan den lämnas till studierektor och prefekt för godkännande.

Ansökan med alla bilagor måste lämnas in 3 veckor innan seminarium. Godkänd ansökan ska skickas till betygsnämnden 2 veckor innan halvtidskontrollen.

Blankett för ansökan om halvtidskontroll vid institutionen för medicin, Huddinge

Annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt tid och lokal för din halvtidskontroll är det dags att annonsera detta på institutionen. Skicka information om din halvtid till kommunikatören

Bokning av lokal och förfriskningar till halvtidsseminariet

Lokalbokning och beställning av eventuella förfriskningar sköts av respektive enhetssekreterare, se nedan. Respektive enhet/klinik står för eventuella kostnader:

Enheten för hematologi och enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi)Sri Sahlin 

Enheten för endokrinologiLena Lindberg 

Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi)Annika Karlsson 

Enheten för metabolism/AkutmedicinLena Emtestam 

Enheten för infektionssjukdomar och hudMary Hyll 

Centrum för infektionsmedicinMargit Ekström