Skip to main content

Halvtidskontroll vid MedH

Halvtidskontrollen görs i seminarieform.

Läs om, halvtidskontroll på ki.se här

Ansökan med halvtidssammanfattning, Ladokutdrag på genomgångna kurser, kopia på ISP och årliga uppföljningar måste lämnas in för godkännande senast 3 veckor innan seminarium till studieadministratören. När ansökan är godkänd av studierektor och prefekt meddelas doktoranden. Godkänd ansökan ska skickas till betygsnämnden 2 veckor innan halvtidskontrollen.

Blankett för ansökan om halvtidskontroll vid institutionen för medicin, Huddinge

Annonsering av halvtidskontroll

När du bestämt tid och lokal för din halvtidskontroll är det dags att annonsera detta på institutionen. Skicka information om din halvtid till kommunikatören

Bokning av lokal och förfriskningar till halvtidsseminariet

Lokalbokning och beställning av eventuella förfriskningar sköts av respektive enhetssekreterare, se nedan. Respektive enhet/klinik står för eventuella kostnader:

Enheten för hematologi och enheten för hjärt- och lungsjukdomar (kardiologi) Sri Sahlin 

Enheten för endokrinologi Lena Lindberg 

Enheten för gastroenterologi och reumatologi (Gastroenterologi) Annika Karlsson 

Enheten för metabolism/Akutmedicin Lena Emtestam 

Enheten för infektionssjukdomar och hud Mary Hyll 

Centrum för infektionsmedicinMargit Ekström